Stavebnictví

Průmyslová rizika

V sektoru stavebnictví a terénních strojů může dojít k požárům v důsledku nahromadění úlomků a drsných pracovních podmínek. Tyto podmínky vedou k tomu, že strojní zařízení je používáno způsobem, který může skončit generováním vysokých teplot. Mnoho majitelů nikdy nezvažuje požární rizika a důsledky nedostatečného vybavení v případě požáru. Požár zařízení může začít malým únikem paliva nebo oleje do horké oblasti v motorovém prostoru nebo v důsledku elektrické závady v motorovém prostoru. Většina těchto zařízení používá turba a je poháněna naftou.


Následky

Bez uhašení je jedním z nejběžnějších důsledků požáru poškození zařízení. Vzhledem k vysoké pravděpodobnosti rozšíření požáru nemusí být poškození omezeno pouze na oblast vznícení, ale na jakékoli oblasti zasažené ohněm nebo kouřem. Pokud se požár rozšíří do kabiny, jsou životy obsluhy ohroženy zraněním nebo smrtí.

Nedetekovaný požár může způsobit vážné nebezpečí, pokud základní součást zařízení selže za pohybu a pod zatížením, což ohrozí nejen životy lidí uvnitř vozidla, ale také okolní lidi a vozidla.

Řešení

Hasicí přístroje jsou sice cenově dostupné a snadno se instalují (a doporučujeme mít alespoň jeden nainstalovaný v každém zařízení, vždy existuje riziko popálení, pokud otevřete kapotu motoru za účelem uhašení požáru. A kdo bude hasit, pokud vozidlo má nehodu a lidé uvnitř jsou uvězněni?


Systémy BlazeCut Fire se automaticky aktivují v motorovém prostoru, když dojde k požáru, oheň uhasí během několika sekund, přičemž zanechá velmi minimální poškození vašeho vozidla a udrží vás v bezpečí. Můžete si je namontovat sami po prostudování návodu, ve většině případů instalace trvá méně než hodinu nebo si je můžete nechat nainstalovat profesionálem.

Pro stavební stroje, technologie a objekty doporučujeme nás kontaktovat. Pomůžeme vám navrhnout hasicí řešení, které pro Vás bude vhodné. V případech, kdy se jedná o zabezpečení menšího uzavřeného prostoru a jednoduší aplikaci lze využít i produkty z našeho e-shopu.

Vyplňte všechny potřebné údaje a my se vám ozveme co nejdříve zpět.