Řada C

Instalace systému BlazeCut řady C pro hasení požáru může poskytnout rychlou a účinnou odezvu na požár u všech typů zařízení. Plně přizpůsobitelné systémy BlazeCut poskytují funkce a vlastnosti, které jsou nezbytné pro ochranu majetku.

Příklady míst, kde mohou požáry vzniknout, zahrnují motorové prostory, serverovny, elektrické skříně, zdroje elektrické energie a podobné zařízení.

Pneumatický systém funguje automaticky a nezávisle na jakémkoliv zdroji napájení, což je klíčovou výhodou, protože systém je schopen automaticky fungovat a potlačit požár i v prostorech, kde lidé nejsou přítomni. Provoz systému je založen na technologii detekce pomocí pneumatické hadice, která je citlivá na vysoké teploty, což umožňuje systému okamžitě vypustit hasicí látku při detekci požáru.

Elektronický systém má přizpůsobitelný provoz systému, který může být automatický, manuální nebo kombinace obou. Je také možné zpozdit aktivaci hasicí látky nebo mít pouze manuální aktivaci. Elektronické systémy lze přizpůsobit pro zařízení s vyššími provozními teplotami.

V závislosti na typu aplikace jsou systémy dodávány v různých modifikacích, jako například: 

  • Typ systému: DLP nebo ILP 
  • Typ látky: FK-5-1-12, HFC-227ea, pěna, prášek
  • Objem nádrže s hasivem: různé objemy v závislosti na typu hasicí látky.
  • Několik možností detekce
  • Součásti a montážní materiál: distribuční trubky, spojky, konektory, držáky
  • Volitelné komponenty: alarmové panely, tlakové spínače, signalizační zařízení, manuální aktuátory, záložní napájecí jednotky.

DLP vs. ILP 

BlazeCut systémy se vyrábějí ve dvou verzích: Přímý nízkotlaký systém a Nepřímý nízkotlaký systém. Použití každé verze je určeno typem a velikostí uzavřeného prostoru. 

Systém přímého hašení (DLP)
Systém DLP je označován jako přímý, což znamená, že aktivace a distribuce hasicího médeia je zajištěna detekční hadičkou. Systém funguje tak, že detekuje požár a aplikuje hasicí médium přímo pomocí detekční hadice upevněné na ventilu tlakové nádoby. Detekční hadice je umístěna v chráněném prostoru a je pod stálým tlakem. Když dojde k požáru, detekční hadice se poškodí účinkem ohně a vysoké teploty. Když detekční hadice praskne, agent je uvolněn otvorem vytvořeným přímo u zdroje ohně, aplikující hasivo přímo na místo požáru. Pneumatický detekční systém může být nezávislý na jakémkoli elektrickém zdroji a funguje pouze na základě fyzikálních principů. Systém DLP lze také elektronicky monitorovat pomocí tlakového spínače. Přímý systém je vhodný pro menší aplikace a kombinuje snadnou instalaci s jednoduchým provozem. 


Systém nepřímého hašení (ILP)

Systém ILP se nazývá nepřímý, což znamená, že je aktivován narušením detekční hadice nebo sensorem a hasicí médium je distribuováno pomocí samostatných rozvodnů k tryskám.

Systém hašení požáru funguje tak, že detekční hadice připojená k ventilu na nádobě detekuje teplo. Hadice je umístěna v chráněném prostoru a je pod neustálým tlakem, což udržuje píst ventilu nádoby uzavřený. V případě požáru hadice degraduje působením ohně a vysoké teploty. Detekční hadice praskne a tlak v detekčním obvodu klesá, otevírající ventil na nádobě. Systém hašení požáru se aktivuje a celý hasicí agent je vypuštěn tryskami. Pneumatický detekční systém může být nezávislý na jakémkoli elektrickém zdroji a funguje pouze na fyzikálních principech.

Nepřímý systém je vhodný pro větší prostředí nebo tam, kde je vyžadována specifická aplikace agenta. Tento systém umožňuje také různé úpravy přidáním volitelných komponent, jako jsou ruční aktivace, detektory, řídící panely pro zlepšenou provozuschopnost a řízení systému. Vybrané systémy ILP mohou být elektronické a zahrnovat elektrický solenoid pro spuštění. To lze dosáhnout pomocí lineárního detekování tepla, detektorů kouře a tepla nebo připojením k ovládacímu panelu protipožární ochrany s GSM modulem. Elektronické detekční a aktivační obvody mohou být plně monitorovány panelem pro hlášení BlazeCut.

Kontaktujte nás

Chcete s něčím poradit, nebo nvrahnout technické řešení pro Vaši aplikaci. Kontaktujte nás pomocí formuláře, emailu nebo telefonicky.

Katalogy a dokumenty