Lesnictví

Průmyslová rizika

Významným rizikem v lesnickém průmyslu je hromadění úlomků a třísek dřeva na zařízení. Tyto zdroje vznícení se mohou vznítit teplem a pokud dojde k poruše hydrauliky přes foukací hadici, může zdroj paliva intenzivně hořet. Mnoho majitelů nikdy nezvažuje požární rizika a důsledky nedostatečného vybavení v případě požáru. Požár vozidla může začít malým únikem paliva nebo oleje do horké oblasti v motorovém prostoru nebo v důsledku elektrické závady buď v motorovém prostoru nebo uvnitř kabiny vozidla. Zásoby dřeva zvyšují riziko migrace požáru a mohou požár rychle rozšířít.


Následky

Bez rychlého hašení je jedním z nejběžnějších důsledků požáru kdekoli v zařízení poškození. Vzhledem k vysoké pravděpodobnosti rozšíření požáru nemusí být poškození omezeno pouze na oblast vznícení, ale na jakékoli oblasti zasažené ohněm nebo kouřem. Pokud se požár rozšíří do kabiny, životy řidiče a cestujících jsou ohroženy zraněním nebo smrtí.

Nedetekovaný požár může způsobit vážné nebezpečí, pokud dojde k poruše základní součásti vozidla za jízdy, což ohrozí nejen životy lidí uvnitř vozidla, ale také okolních lidí, vybavení a zásob.

Řešení

Přestože jsou hasicí přístroje cenově dostupné a snadno se instalují (a doporučujeme mít alespoň jeden nainstalovaný v každém vozidle), vždy existuje riziko popálení, pokud otevřete kapotu motoru za účelem uhašení požáru.

Systémy BlazeCut Fire se automaticky aktivují v motorovém prostoru, když dojde k požáru, oheň uhasí během několika sekund, přičemž zanechá velmi minimální poškození vašeho vozidla a udrží vás v bezpečí. Můžete si je namontovat sami po prostudování návodu, ve většině případů instalace trvá méně než hodinu nebo si je můžete nechat nainstalovat profesionálem.

Vyplňte všechny potřebné údaje a my se vám ozveme co nejdříve zpět.