Lodní doprava

Průmyslová rizika

U všech typů lodí hrozí nebezpečí požáru. Zažít oheň na lodi může být tou nejděsivější a potenciálně smrtelnou situací, které může kdokoli na vodě čelit. To není omezeno na vnitřní motory, protože u přívěsných motorů může dojít k většině podobných případů.

Úniky paliva

Častou příčinou požárů lodí je vadné palivové nebo olejové potrubí v motorovém prostoru, které může unikat na horké části motoru.

Elektrické závady v motorovém prostoru

Další častou příčinou požáru lodi jsou elektrické závady v oblasti motoru nebo napájecích kabelů a kabelových svazků. Zatímco tyto jsou zvláště běžné u starších lodí, i u novějších lodí může hrozit riziko elektrických poruch. Hlavními příčinami jsou rozvoj poškození izolace, koroze nebo špatně provedené úpravy.

Přehřátý motor

Požár motoru může být také způsoben přehřátým motorem. Mezi způsoby, jak zabránit přehřátí, patří pravidelná údržba oběžných kol a potrubí sání vody. To však nemusí eliminovat riziko, protože přívody vody se mohou kdykoli během provozu zablokovat nečistotami.

Baterie a elektrické panely

Špatná instalace baterií je další častou příčinou ztráty lodi. Baterie mohou selhat nebo se mohou poškodit nebo ztratit kabeláž. U některých plavidel několik elektrických panelů po celé lodi dále zvyšuje riziko požáru. U malých i velkých plavidel může hlavní pojistková deska, která se běžně nachází v blízkosti sedadla kapitána, riskovat elektrické závady. Hlavními příčinami elektrických poruch je rozvoj poškození izolace, koroze nebo špatně nainstalované úpravy.

Externí napájení a nabíjení

Přípojky pro vaše pobřežní napájení mohou také způsobit požár, pokud jsou vadné nebo nejsou správně připojeny. Pokud nejsou šňůry dostatečně prověšené, aby umožnily pohyb člunu způsobeného vlnami, větrem nebo přílivem, mohou se napnout kabelové spoje a vystavit loď, nabíjecí místo a okolí nebezpečí požáru.


Následky

Každý rok požáry a výbuchy zraní značné množství majitelů rekreačních lodí a cestujících a způsobí škody na majetku za miliony dolarů. Mnoha incidentům, ke kterým dojde, by se dalo předejít nebo alespoň minimalizovat škody. Přesto příliš mnoho majitelů lodí nikdy nezvažuje rizika požáru, jak je zmírnit nebo co dělat, pokud by jim čelili. Mnozí si také neuvědomují nedostatky hasicích přístrojů. Zatímco ruční hasicí přístroje jsou nutností, mají krátkou dobu výboje a uživatel se musí dostat strašně blízko k ohni, aby jej mohl přesně nasměrovat na základnu ohně aby mělé hašení skutečný vliv. To znamená, že osoba, která se snaží požár uhasit, která má velmi málo času požár uhasit je vystavena velkému riziku zranění.

Řešení

Systémy BlazeCut Fire lze nainstalovat během několika minut pro přívěsné a malé vnitřní motory. Když dojde k požáru, systém BlazeCut se automaticky aktivuje v motorovém prostoru a uhasí požár během několika sekund s velmi minimálním poškozením lodi, čímž se podstatně zvýší pravděpodobnost záchrany životů na palubě.

Požární systémy BlazeCut mohou být navrženy a instalovány tak, aby pokryly více rizikových zón pomocí jediného systému pokrývajícího motor, elektrické ovládání a kuchyňský kout.

Většina pojišťoven nepojistí loď na celou částku, která byla vynaložena na renovaci. Systém BlazeCut poskytuje klid mysli jako neocenitelný spojenec při minimalizaci zranění a škod, záchraně životů a peněz.

Vyplňte všechny potřebné údaje a my se vám ozveme co nejdříve zpět.