Data a Telekomunikace

Průmyslová rizika

K požáru může dojít v důsledku nefunkčních zdrojů napájení, problémů s chlazením, špatné ventilace, nahromadění tepla a vadných elektrických spojení. S rostoucí potřebou datových přenosů pro lidi a podniky se stále více dat a serverů stává povinnou součástí podnikání a komunikace.


Následky

Ničivé následky požáru poškozených serverů, rozvaděčů, elektrických skříní nebo podpůrných prostředků jsou zřejmé. Ztráta dat, ohrožené soukromí, ohrožené zabezpečení a náklady na výměnu hardwaru jsou jen některé z běžných důsledků. A to pouze na majetku, který byl poškozen. Často se jedná o prostory bez dozoru, takže je třeba vzít v úvahu také riziko rozšíření požáru do dalších místností a ohrožení životů i majetku.

Řešení

Automatický protipožární systém BlazeCut může chránit vaše cenná data, vybavení a kancelář před ztrátou automatickým vypouštěním čistého hasicího prostředku, když je detekován požár v uzavřeném prostoru, jako je serverový stojan. Činidlo je bezbarvý plyn bez zápachu, který nezanechává žádné zbytky a nevyžaduje žádné čištění. Tyto čisté prostředky jsou nevodivé, nekorozivní, šetrné k životnímu prostředí a bezpečné pro lidi. Tyto hasicí látky jsou ideální pro ochranu vašeho IT vybavení, dat a kanceláře před katastrofickými následky.

Systémy BlazeCut je k dispozici se záložním napájením a nevyžaduje k aktivaci žádný elektrický zdroj, jsou funkční 100 % času, i když je napájení serveru přerušeno. Pro základní jednotku, která se snadno instaluje, BlazeCut nabízí řadu T a pro větší a sofistikovanější pokrytí se doporučuje systém BlazeCut řady C.

Naše protipožární systémy jsou k dispozici s několika možnostmi a funkcemi, které lze integrovat do poplachového systému, jako je například možnost upozornit vás, když dojde k požáru, a integrovaný nouzový vypínač nebo funkce vypnutí. Mezi další volitelné funkce patří aktivace pomocí detektoru kouře nebo alarmu budovy.

Protipožární systémy BlazeCut jsou neocenitelné, protože budou chránit servery, lidi a okolní prostory.

Vyplňte všechny potřebné údaje a my se vám ozveme co nejdříve zpět.