Služby

Vedení účetnictví, personalistika a zpracování mezd na míru

Drobní a střední podnikatelé
- vedení účetní evidence
- vedení účetnictví
- zpracování personální agendy a mezd

Obce a příspěvkové organizace
- vedení účetnictví
- zajištění personální a mzdové agendy   

Dotační poradenství

Administrace projektů z dotačních programů

Operační program Životní prostředí - Nová zelená úsporám