3D Tisk - Automatický hasicí systém


Vývoj 3D tisku

Popularita 3D tisku neustále roste a mnoho majitelů si bohužel neuvědomuje riziko požáru nebo důsledky nedostatečného vybavení v případě vzniku požáru. I přestože se požáry mohou začít malými incidenty, jsou schopny se rychle rozšířit a způsobit značné škody na majetku, ba dokonce ohrozit životy. 

Technologie jako 3D tiskárny, laserové řezačky a malé CNC stroje často zůstávají bez dozoru, což přináší potenciální riziko nehod. Proto je důležité mít v místnosti automatický systém, který slouží jako základní řešení a zabraňuje jakýmkoli nežádoucím incidentům spojeným s těmito zařízeními.

Možné následky požáru 3D tiskárny

Jedním z nejčastějších důsledků požáru je poškození, které se může vyskytnout, pokud není požár rychle potlačen. Je důležité si uvědomit, že požár nemusí zůstat omezen pouze na oblast, kde vznikl, ale může se rychle rozšířit na jiné části prostoru prostřednictvím ohně nebo kouře. 

Pokud se požár šíří v místnosti a překračuje její hranice, existuje vážné nebezpečí pro životy osob v budově. Často se jedná o oblasti, které zůstávají bez dozoru, a proto je nutné vážně zvážit instalaci bezpečnostních systémů, které minimalizují riziko šíření požáru do dalších prostorů a ohrožení životů i majetku.

Řešení

Přestože jsou hasicí přístroje cenově dostupné a snadno dostupné (doporučujeme mít alespoň jeden), vždy existuje riziko zranění při pokusu o uhašení požáru. Co se stane, pokud se požár vypukne a nikdo nebude přítomen, aby ho zastavil? 

Systémy BlazeCut poskytují řešení, které se aktivuje automaticky během několika sekund poté, co se požár rozhoří. Oheň je okamžitě uhašen, což minimalizuje poškození vašeho zařízení a okolního prostoru na nejmenší možnou míru. Instalace systémů BlazeCut je snadná a můžete ji provést sami během několika minut.

Ukázka instalace
Ukázka instalace
Ukázka instalace
Ukázka instalace

Kontaktní formulář

Otázky a odpovědi

1. Jak zvolím správnou délku ?

Zvolte délku systému na základě celkového objemu boxu vaší 3D tiskárny. Trubice o délce 25 cm a 50 cm nelze ohnout, proto si prosím zkontrolujte, zda se vejdou do horní části boxu. Pokud zvolíte trubici o délce 1 m, je již možné ji ohnout. Proto v této variantě dodáváme trubici spolu s třemi objímkami.

2. Jak vypočítám objem boxu ?

Výpočet objemu boxu je následující:
výška(m) x šířka (m) x hloubka (m) = objem (m³)

Je důležité počítat vzdálenosti ve stejných jednotkách, tedy v metrech.
----------------

Příklad výpočtu pro ikea lack box (45x55x55 cm)

0.45 m x 0.55 m x 0.55 m = 0.136 m³

Vhodné řešení pro uvedený příklad:

3. Poškodí hasicí látka 3D tiskárnu ?

Použité hasivo v systém BlazeCut řady T (HFC-227ea) je  extrémně účinný, čistý a bezpečný hasicí prostředek. Vlivem tlakového rázu při aktivaci je možné, že dojde k drobnému mechanickému poškození, ve srovnání s rizikem požáru se ale bude jednat o zanedbatelné poškození.

4. Kde mohu tyto hasící trubice koupit ?

Hasicí trubice je možné objenat přímo na našem E-shopu. 

5. Je složité systém nainstalovat ?

Instalace systému je snadná a nevyžaduje montáž od specializované společnosti. Pro instalaci vám postačí základní "kutilské" vybavení.

6. Do jakého místa mám trubici umístit ?

Trubici umístěte do horní části boxu tiskárny. 

7. Bude trubice fungovat, pokud nemám tiskárnu v boxu ?

Ne, pro správnou funkci hasicí trubice je nutné aby byl prostor uzavřený.