Řídící alarmové panely

BlazeCut nabízí tři integrované alarmové panely, každý panel lze přizpůsobit pro řadu T nebo C. Panely umožnují identifikaci více poruch, integrované relé pro výstupní signalizaci požáru a vypnutí zařízení. Panely byly testovány v souladu s normou EHK 10-06, včetně testování IP podle EN 60529. Design těla pouzdra umožňuje volitelnou montáž; zapuštěnou do palubní desky nebo může být použit externí držák, aby byl panel umístěn v libovolném úhlu. Nabízí malý design s průměrem 55 mm a hloubkou 35 mm (bez kabelového vstupu). Odolné tělo z anodizovaného hliníku zvládne drsné prostředí a je ohodnoceno na IP67. Blikající LED a 85 dB varovný systém při požáru upozorní obsluhu na požár.

AAP211 (Řada C) 

 • Tlačítko pro manuální spuštění s plombou proti manipulaci
 • Programovatelný N/O-N/C reléový výstup pro signalizaci požáru nebo vypnutí zařízení
 • Obsahuje záznam dat a možnost vstupu komentářů o servisu
 • Zpoždění spuštění a vypnutí jsou programovatelné
 • Volitelné použití tlakového senzoru nebo tlakového spínače
 • Elektrické monitorování obvodu pro zjištění poruchy.

AAP210 (Řada C) 

 • Programovatelný reléový výstup N/O-N/C pro signalizaci požáru nebo vypnutí zařízení
 • Obsahuje záznam dat a možnost vložení komentářů k servisním datům
 • Zpožděné vypuštění a vypnutí lze programovat
 • Volitelné použití tlakového snímače nebo tlakového spínače
 • Elektrické monitorování obvodu pro zjištění poruchy.

AAP310 (Řada C a T) 

• Předprogramováno ve výrobě

• Nelze programovat - N/O reléový výstup pro vypnutí, signalizaci požáru nebo poklesu tlaku

• Bez možnosti zaznamenávání dat

• Monitorování závad elektrického obvodu